Tábor Pandemic

V údoli Kanné (blízko tunela Branisko) sa skoro 40 pathfinderov z Prešova a okolia vydalo (od 25.7. do 1.8.) na záchrannú a poznávacia cestu, aby poznávali rôzne kultúry na svetadieloch a pomohli tým, ktorí potrebujú pomoc s rôznymi špecifickými problémami.

Rozprávali príbehy o známych i menej známych ľuďoch, ktorí pomáhali v cudzích krajinách a učili sa rešpektu a úcte voči sebe i tým, ktorých nepoznáme alebo o nich veľa nevieme.