5. element

Od 26. – 30. júla sme sa spolu s Centrom dobrovoľníctva venovali aj deťom z Nízkoprahového centra Kotvička v Banskej Bystrici.

Každý deň skúmal jeden z elementov (zem, voda, vzduch, oheň). Piaty deň deti zistili, ktorý element je tiež veľmi dôležitý.