D-zručnosti

Uznáme vám zručnosti, získané vďaka dobrovoľníctvu v Klube Pathfinder.

Čo je D-zručnosti pre zamestnanie?

D-zručnosti pre zamestnanie je online nástroj, ktorý ponúka získanie Certifikátu D-zručnosti pre zamestnanie, ktorý vystavuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a získanie Potvrdenia o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti a zručností získaných z dobrovoľníctva, ktorý vystaví Klub Pathfinder, pretože nadviazal spoluprácu s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií.

 D-zručnosti pre zamestnanie je formulár, vďaka ktorému si dobrovoľníci a dobrovoľníčky uvedomia, pomenujú, zaznamenajú a preukážu kompetencie, ktoré počas dobrovoľníckej činnosti získali alebo si rozvinuli. Svoje hodnotenie podporia fotografiami, videom, dokumentmi či inými výstupmi a výsledkami dobrovoľníckej činnosti. Dotazník overí koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok z Klubu Pathfinder (Sofia Šolcová, Ján Šolc), kde činnosť vykonávali. Získané kompetencie potvrdí komisia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a spolu s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií dobrovoľníkovi/-čke vystaví certifikát, kde budú tieto kompetencie uvedené. Certifikát dobrovoľníci/-čky priložia k životopisu a/alebo kompetencie priamo uvedú v životopise, a to medzi pracovnými či dobrovoľníckymi skúsenosťami. Zamestnávateľom overené kompetencie uľahčia výber nového zamestnanca/-kyne pre svoju spoločnosť.

Potvrdenie vypĺňa v online nástroji dobrovoľník/-čka a organizácia, pre ktorú vykonával/a dobrovoľnícku činnosť. Môže môže slúžiť na asignáciu 3% z dane ako príloha k daňovému priznaniu či vyhláseniu alebo sa môže použiť ako referencia či potvrdenie o získaných zručnostiach pred vstupom do zamestnania alebo priložiť k prihláške na školu či na miesto, kde sa takéto potvrdenie vyžaduje.  Potvrdenie teda okrem základných informácií o dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke a vykonávaní dobrovoľníckej činnosti umožňuje aj opis hodnotenia dobrovoľníckej činnosti a opis získaných zručností počas dobrovoľníctva. Ide o jednoduchý a časovo menej náročnejší proces ako v prípade D-zručností pre zamestnanie, keďže potvrdenie vydáva organizácia, v ktorej dobrovoľník a dobrovoľníčka pôsobí/pôsobili. 

Okrem možnosti vystavenia Certifikátu D-zručnosti pre zamestnanie a Potvrdenia ponúka systém D-zručnosti aj návod, ako plánovať, hľadať, vybrať a získať vhodnú prácu. Nájdete ho v časti označenej ako Príprava na zamestnanie.

Ak chcete vedieť viac, ak si chcete dať potvrdiť zručnosti získane dobrovoľníčením v Pathfinderi (v oddieloch, družinách, škôlkach, mládeži) píšte na sofia@solc.sk, 0948771622.