O nás

Klub Pathfinder je občianske združenie detí a mládeže skautského typu. Deti sú organizované v oddieloch vedených dospelými vedúcimi alebo mladými lídrami, ktorí pre ne pripravujú rôzne záujmové aktivity zamerané na zmysluplné využívanie voľného času.

Sme súčasťou celosvetového Klubu Pathfinder a úzko spolupracujeme s Klub Pathfinder v Českej republike.

Klub Pathfinder  prostredníctvom  výchovno-vzdelávacieho programu, schváleného a podporeného  projektu v rámci výzvy Ministerstva školstva PODPORA podporuje rozvoj v rôznych oblastiach (viac O našich cieľoch).

Kontakty – kontaktné údaje a vedenie KPP

Oddiely – zoznam oddielov na Slovensku

2% z dane – ako a kedy poukázať 2% alebo 3% z dane

O našich cieľoch – čo robíme, prečo to robíme, kto to robí

O našich aktivitách – ako to robíme, Zákon Pathfindra

Výročné správy – prehľad uskutočnených aktivít a štatistiky

Partneri – s kým spolupracujeme

 

Sme držiteľmi najvyššieho štandardu kvality manažmentu dobrovoľníkov