O bezpečnosti

Záleží nám na bezpečnosti detí aj vedúcich. Preto sme v roku 2023 aktualizovali Etický kódex a vydali dokument Bezpečnosť a ochrana detí a mládežníkov v KPP, a tiež na túto tému pre našich vedúcich usporiadali konferenciu. Dodržiavanie Etického kódexu je súčasťou Dobrovoľníckej zmluvy.