2% z dane

Daň za rok 2023

Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
Dôležitý dátum: 31. 3. 2024

Ako darovať  2  %:

A. Ste zamestnaní a daňové priznanie Vám urobil zamestnávateľ
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa aby Vám potvrdil a vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane 2023. Zo sumy uvedenej na tlačive si dokážete vypočítať 2% z vašej dane (celková výška dane/100*2).
2. Do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% sa uvádza suma Vašich 2% z dane, ktorá je zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3€.
3. Obe tieto tlačivá spolu doručte do 30. 4. 2024 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

B. Ste zamestnaní a daňové priznanie si podávate sám (FO aj PO)
1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 2% alebo 3% z dane v prospech 1 prijímateľa. Vpíšte údaje o našej organizácii (uvedené vyššie).
2. Výška poukazovanej sumy musí byť minimálne 3,32 €, dokážete si vypočítať 2% z vašej dane (celková výška dane/100*2).
3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2024 na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska.

Ak potrebujete poradiť, napíšte nám prosím na mail (stiskala(zavináč)condornet.sk), radi Vám pomôžeme.
Viac informácií získate na www.rozhodni.sk.    Ďakujeme vám za podporu práce s deťmi a mládežou. 

Údaje organizácie nájdete TU (Kontakty).

Tlačivá, plagáty a informácie na poukázanie 2% alebo 3% za rok 2023 nájdete TU v Dokumentoch na stiahnutie alebo na www.rozhodni.sk.