Plášť

Posledný víkend (24.-26. marec) sa vo Vavrišove na Liptove stretli „starí“ pamätníci, aby zaspomínali, aby sa povzbudili, určite inšpirovali ale i motivovali k vzájomnej podpore pre službu v Klube Pathfinder. Pozvanie prijal i Pupík čerstvo Jerym „opláštený“ vedením Old Pathfinderov v Čechách aj pre Slovensku. Continue reading →

Konferencia vodcov

Milý vodca, vodkyňa, dobrovoľník.

Pozývame ťa na Konferenciu o šikane, násilí a hraniciach, ale i bezpečnosti, Etickom kódexe a psychologickej pomoci. Konferencia je povinná pre každého vodcu, ktorý bude pracovať s deťmi a mládežou v KPP (účasť bude súčasťou dobrovoľníckej zmluvy). Výnimka je možná v zvláštnych prípadoch. Veríme, že tento termín si si v kalendári rezervoval a nebude pre teba problém zúčastniť sa. Continue reading →