Bezpečnosť detí v službe Klubu Pathfinder

Cez víkend uprostred apríla, sa zišlo cez 60 vodcov a pracovníkov s deťmi a mládežou na Liptove, aby hľadali cesty pre vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mládež v Klube Pathfinder. Toto stretnutie sme nazvali Konferencia o šikane, násilí, hraniciach a bezpečnom prostredí.

Sprevádzali nás veľmi kvalitní a skúsení odborníci na dané témy. Psychológovia i odborníci, ktorí sa prevencii i riešení bezpečnosti detí venujú dlhodobo nielen na lokálnej ale i na národnej a medzinárodnej úrovni v partnerských organizáciách. 

 

Psychologičky z IPčka nám priblížili nielen problémy a nástrahy, ktorým musia čeliť deti a súčasní mladí ľudia hlavne na internete.  Dostali sme mnohé odporúčania ako s nimi riešiť prevenciu a tiež kde hľadať odbornú pomoc (pri kyberšikane, sebapoškodzovaní, šikane, samovražedné úmysly, vzťahových problémoch, strata blízkeho človeka a mnohé iné situácie). Napríklad v online svete blízkom mladým súčasníkom môžu nájsť pomoc cez chat, videohovor, mail, alebo i osobne v dostupných kluboch vo všetkých krajských mestách. V dnešnej dobe je táto dostupná a bezplatná služba prvej psychologickej pomoci deťom úžasnou pomocou nielen mladým a deťom ale i rodičom a pracovníkom s mládežou.

 

Veľkú tému otvoril náš dlhoročný odborník v oblasti psychológie sexuality mladých Vlado Korpáš, ktorý sa venuje nielen odborným posudkom ale i priamej práci s mladými delikventmi v oblastiach, ktoré sme otvárali tento víkend. Tým, že Vlado má vodcovské skúšky v Klube Pathfinder nám zrozumiteľným a praktickým spôsobom odovzdával odborné informácie, ktoré verím budú pre nás cenným podkladom v prevencii i riešení ťažkých tráum. 

 

 

Juraj Lizák dlhoročný vedúci skautingu, bývalý riaditeľ skautingu, terajší riaditeľ Rady mládeže SR so svojou spolupracovníčkou Líviou nám priniesli cenné skúsenosti, rady pri hľadaní riešení v tejto téme a aplikácií Etického kódexu v našej službe. A keďže slúžia v partnerskej organizácií s rovnakými hodnotami a zameraním, tak nám praktickým a interaktívnym spôsobom mohli ukazovať spôsoby, akým sa dajú riešiť mnohé situácie a ako sa im dá predchádzať v oblasti hraníc bezpečnosti a ako zavádzať do praxe preventívne opatrenia, ako riešiť nerovné vzťahy, čomu sa vyvarovať, ako riešiť tresty, ponižovanie na našich táboroch, víkendovkách, výpravách alebo pravidelnej systematickej činnosti. 

 

V dnešnej dobe je veľmi potrebné, aby sme si s pokorou priznali, že témy ako šikana, sexuálne obťažovanie a akékoľvek násilie a podobne sa týkajú aj našej služby v KPP. Boli sme veľmi radi za cenné rady, hľadanie riešení nielen pri prevencii ale aj vzniknutých tráum a poškodení nielen v budúcnosti, súčasnosti ale i v minulosti.

 

Túžime byť dôveryhodný, aj keď vieme,  že je možné len eliminovať mnohé zranenia na duši. Ale práve preto bola táto konferencia a vzdelávanie. Chceme sa učiť, vzdelávať a posúvať aby sme vytvárali otvorené ale bezpečné prostredie a vzťahy pri sprevádzaní deti a mladých ľudí, ktorí sú nám zverení. 

Ďakujeme za vašu dôveru a  podporu. 

Malý strom Yan spolu s veľkým tímom vedúcich KPP