PF 2023

Karel Čapek raz povedal:
„Vážnou príčinou, prečo človek stráca dôveru v seba samého, je strata pocitu, že je milovaný.“

Ďakujem všetkým, ktorí dali svoju lásku deťom a mladým ľuďom, a mohli ich tým uistiť, že majú obrovskú hodnotu v našich i Božích očiach.
Nech celý ďalší rok ani vy, ktorí slúžite deťom a mladým, nezabudnete, že ste milovaní a že máte hodnotu, ktorou Ježiš zaplatil na kríži.

Ján Šolc, vedúci Oddelenia detí a predseda Klubu Pathfinder pri SZ CASD