Tábor Neobyčajné príbehy

Milé deti,

aké by to bolo stať sa súčasťou príbehov plných tajomstiev, dobrodružstva, priateľstva, zážitkov a úsmevu? Pridajte sa k nám a píšte tieto príbehy s nami. Čaká na vás množstvo hier, súťaží, zábavy, tvorivých dielní a kráľovských príbehov.

Detský Korešpondenčný (Internetový) Kurz v spolupráci s Klubom Prieskumník- Pathfinder organizuje detský kresťanský letný tábor s názvom:

NEOBYČAJNÉ PRÍBEHY

Continue reading →

Snem KPP

Už túto nedeľu sa v Poprade uskutoční Snem KPP. Temer 40 delegátov z celého Slovenska sa bude zaoberať zmenami v Stanovách KPP ale aj diskutovať o aktualizácii symbolov KPP.

Snem 2023

3. decembra 2023 prebehne v Poprade Snem Klubu Prieskumník – Pathfinder. Snem bude pozostávať iba z pracovnej časti, bude sa zaoberať schváleniu nových stanov a niekoľkých bodov pre skvalitnenie a zefektívnenie služby v Pathfindri. Zástupcovia oblastí vo výkonnej rade KPP majú mandát do roku 2025, preto voľba členov výkonnej rady nebude súčasťou agendy tohto snemu. Vedúci a vodcovia KPP dostali informácie emailom a na Snem vysielajú delegátov.