1. držitelia ocenenia Srdce Pathfindera

„Srdce pathfindera“ je ocenenie OZ Klub Prieskumník – Pathfinder, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a oceneniu našich dobrovoľníkov. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov – deti, radcov, vodcov, učiteľov) za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v práci v družine, či v detskej škole, práca s deťmi zo znevýhodneného prostredia, pre rozvoj komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy, v rôznych oblastiach spoločenského života a pod. Prípadne aj za výnimočný čin, alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

 

 

Tento prvý rok ocenenie získali: 

V Kategórii vodcov a vedúcich boli za systematickú a dlhodobú dobrovoľnícku činnosť ocenení 4 dobrovoľníci:

 

Darinka Mochťáková, hoci nemá vodcovské skúšky, práci s deťmi v Lučenci, či už v rámci KP alebo sobotnej škôlky sa venuje takmer 10 rokov a to aj napriek tomu, že sa stará  o svoju chorú mamu. Okrem iného je vždy jedna z hlavných organizátoriek Muzičky. Bez nej by lučenecká Muzička nemohla byť. Pre miestu školu v Lovinobani, tiež organizovala kurzy prvej pomoci, takže pracovala aj s deťmi z vonku, hlavne v období keď naše nemali záujem.

 

Miška Kapustová je dobrovoľníčkou  v klube Pathfinder už niekoľko rokov. Keď  absolvovala kurz vodcov začala sama viesť skupinku detí na základnej škole vo svojej dedine Sv. Anton. Okrem vybavenia si bezplatného poobedného krúžku pre základnú školu, kde viedla skupinku dievčat, ktorá si dala názov Kobyly, sa však začala venovať počas víkendov aj skupinke juniorov v Banskej Bystrici. A tak už vedie 2 rôzne skupiny detí. Pripravovala a pripravuje si pre nich rôzne voľno časové aktivity a s deťmi z Banskej Štiavnice pripravila  aj program pre ľudí v dedine SV. Anton. Miška sa počas roka aktívne zapája do celoslovenských aktivít klubu Pathfinder, a do príprav táborov pre deti z celého Slovenska.

 

Peter Nemsila je dobrovoľníkom v organizácií Klub Pathfinder už cez 10 rokov a to aj napriek tomu že nemá ukončený vodcovský kurz. Stal sa zakladateľom chlapčenskej družiny s názvom Lišiaci, kde je vedúcim  až doteraz. V jeho družine veľa chlapcov vyrástlo a stalo sa jeho pomocníkmi v príprave programu na stretnutia a letné, zimné a jarné tábory pre mladších lišiakov. Už rok sa venuje ďalšej dobrovoľníckej aktivite v našom oddiely a to vo vedení hudobnej skupiny M.O.B., kde je jediným dospelým a zvyšok skupiny tvoria (13- 15 ročné) dievčatá a chlapci. Nedávno táto skupina mala svoj prvý  veľký koncert.

 

Slávka Slobodová už viac ako 5 rokov systematicky pracuje s deťmi z Bratislavy. Organizuje družinovky, výlety do prírody, aktivity a tvorivé dielne. Každoročne doprevádza deti na všetky tábory, OSP. Pracuje tímovo, spolupracuje s ďalšími vodkyňami z Bratislavy. Do jej oddielu chodia pravidelne nie len deti z rodín CASD ale aj deti z rodín iných denominácii. Deti poznávajú prírodu, Pána Boha a sú zamerané na hodnotné výchovné aktivity počas celého roka. Takže je to aj výborná prevencia pred deštruktívnymi partiami a činnosťami. Takto sa deti a mládež vedú k pozitívnemu prístupu k životu, radosti a vďačnosti. 

 

V Kategórii učiteľov kresťanských škôlok bola za systematickú a dlhodobú dobrovoľnícku činnosť ocenená dobrovoľníčka:

Evka Omastová je v súčasnosti už 8mi rok vedúca detskej sobotnej škôlky v Banskej Bystrici. Počas toto dlhého obdobia sa venovala  učeniu kategórie detí A. Jej učiteľstvo si doteraz chváli nie jedna mamička. Aj napriek tomu, že nevie hrať na hudobnom nástroji v škôlke s deťmi spieva, okrem príbehov má pre tieto najmenšie deti pripravené vždy ručné a tvorivé práce, ale aj domáce pečené dobroty. Nadaním starať sa o najmenších v zbore, zaujme aj najväčších nezbedníkov a nezbedníčky. Evka sa starostlivo stará o chod škôlkarskej pokladničky a o podporu učiteľov ostatných kategórií. Okrem soboty, kde posledné 2 roky učí pravidelne bez striedania, sa doma pripravuje, nakupuje pomôcky a stará sa o materiál škôlky. Neraz mala na rukách pluzgiere od strúhania farbičiek pre detičky. Ako poďakovanie jej chceme odovzdať Srdce Pathfindera.

  

V Kategórii Detský čin pathfindera bola za prospešnú činnosť ocenená skupina pathfinderiek z Banskej Bystrice:

  • Karin Rusnáková
  • Timea Rusnáková
  • Anna Pasterčáková
  • Abia Murínová

 Dievčatá sa podieľajú na fungovaní tvorivých  dielničiek  pre  deti  a  ich  rodičov  žijúcich  v zariadení  Kotva,  ktoré  sa  realizujú  minimálne jedenkrát  mesačne už vyše 1 roka.  Obsahom  tvorivých  dielničiek  je výroba  jednoduchých  výrobkov  z  bežne  dostupných materiálov, ktoré vždy vyčaria na tvárach detí aj rodičov veľkú radosť a úsmev. Dievčatá sa venujú deťom, ktoré sú zo sociálne slabých podmienok, v prípade záujmu pomáhajú aj rodičom detí naučiť sa vyrábať niečo kreatívne. Rodiny žijúce v zariadení Kotva nemajú možnosti a ani financie na to, aby ich deti navštevovali rôzne záujmové krúžky. Rodičia nie sú tvoriví a kreatívni natoľko, aby sami vypĺňali zmysluplne voľný čas svojich detí  a preto tvorivé dielne majú veľký význam tak pre deti ako aj pre ich rodičov.

 

 

Gratulujeme všetkým ocenením a chceme pripomenúť, že o rok je tu  „Srdce pathfindera“ opäť, preto využite príležitosť, keď viete o šikovnom pathfinderovi či pathfinderke napíšte a my ich radi oceníme.