Skončil sa Biblický Pátrač

Aj tento školský rok prebiehala súťaž detí a mládeže v znalostiach z Biblie.
Začala začiatkom školského roka štúdiom kníh Ester (kategória najmenších K1) a Skutky apoštolov (kategórie K2 až K4). Súťaže sa v 1. kole zúčastnilo 123 súťažiacich vo veku od 3 do 18 rokov, súťažili v štyroch vekových kategóriách v dvoch blokoch zakončených testom. Za plnú účasť v 1. kole (napísanie oboch testov, nezávisle na úspešnosti) získali súťažiaci oranžový odznak Pátrača (vo farbe ročníka). 

Súťaž vyvrcholila v nedeľu 27. mája 2018 v Martine, kde sa uskutočnilo 2. kolo. Do druhého (finálového) kola postúpili súťažiaci, ktorí v 1. bloku dosiahli z oboch testov priemernú úspešnosť 70 a viac %.

Zúčastnilo sa ho 70 súťažiacich, úspešnosť nad 50% dosiahlo 65 súťažiacich. Všetci súťažiaci dostali diplom a mohli si vybrať knihu z vydavateľstva Advent-Orion (najlepší z každej kategórie vyberali aj z CD/DVD od Štúdia Nádej). Súťažiaci s 70 a viac %-nou úspešnosťou získali aj zlatý Odznak víťazov.

Všetkým pátračom blahoželáme a prajeme príjemné prázdniny. Ďakujeme všetkým učiteľom, rodičom a vedúcim, ktorí sa s pátračmi na súťaž pripravovali, podporovali ich a sprevádzali v 2. kole.

Tešíme sa na vás v ďalšom ročníku súťaže pri štúdiu knihy Genesis – bližšie informácie koncom leta TU (dss.casd.sk/patrac).

Štatistiky (počty, úspešnosť, NAJky) nájdete na webe dss.casd.sk.

Niekoľko fotiek z priebehu 2. kola:

Zdieľať: