Školenie učiteľov DKŠ 2018

Školenie prebiehalo v Račkovej doline od piatka do nedele. Zúčastnilo sa ho 41 osôb, z toho 30 dospelých a 11 detí. Pre účastníkov školenia bolo zabezpečené ubytovanie aj strava. Téma školenia: „Posolstvo deťom“.

                V piatok večer prebehlo oboznámenie s programom, prebehla anketa očakávaní účastníkov
a zoznamovacia aktivita, účastníci boli oboznámení s Búrkovou stenou (spoločné zdieľanie dojmov) a Stolom inšpirácie (prezentácia výrobkov z jednotlivých škôlok, prezentácia rôznych materiálov a publikácií). Večerné zamyslenie sa venovalo otázke „Kam letia všetky balóny?“.

                Sobota začala ranným stretnutím nad príbehom Políčko. Dopoludňajší program s názvom „Posielam ti správu“ prebehol pod vedením Moniky Medkovej. Formou aktivít si účastníci školenia vyskúšali kombináciu metód práce s deťmi. Tematickú kázeň mal vedúci odd. detí Jozef Plachý. Súčasťou poobedňajšej prechádzky bola hra „Poslovia“, ktorá preverila nielen orientačné a vodcovské schopnosti účastníkov, ale aj ich zručnosť pracovať s textom a v skupine. Poobedné workshopy boli zamerané na získanie teoretických znalostí o metódach práce s deťmi a praktických nápadov a aktivít využitia tvorivých metód práce s deťmi podľa vekových skupín. Večerný program naplnilo vzájomné zdieľanie účastníkov o ich možnostiach a potrebách pri práci s deťmi, ako aj prezentácia aktivít a rôznych činností pre inšpiráciu ostatným. Veľkú časť zabrala diskusia o poklese morálnych hodnôt a úcty detí s narastajúcim rozvojom informačných technológií.

                V nedeľu prebehla prezentácia materiálov, literatúry a hier, ktorú učitelia môžu pri práci s deťmi použiť. Nasledovalo oboznámenie s niektorými alternatívnymi metódami práce s deťmi a praktická ukážka ich použitia. Reflexia školenia prebehla formou dotazníku a účastníci si zo školenia odniesli tlačené materiály k prebehnutým aktivitám z programu školenia, magnetky z odkazom webovej stránky, príručky k učebniciam, s ktorými pracujú
a knihy „Deti a církev“ a „Pastýřem dětského srdce“ pre ich motiváciu a pomoc v práci s deťmi.

                Školenie obsahovalo aj ranné a večerné tematické zamyslenia, spoločné modlitby a spievanie piesní s použitím rôznych klasických aj netypických detských hudobných nástrojov. Učitelia sa naučili dve nové detské piesne.


Fotografie zo školenia:

Zdieľať: