Krvácanie z nosa

Ahojte kamaráti dnes by sme sa povenovali ďalšiemu pomerne častému poraneniu a to krvácaniu z nosa.

Je to pomerne bežné a neškodné poranenie pokiaľ nenastane veľmi veľká strata krvi,  pokiaľ niekto užíva lieky na riedenie krvi, ak sa jedná o uraz hlavy a z nosa vyteká vodnatá krv. Continue reading →

2% a 3% pre KPP

              Opäť po roku prichádza čas darovať 2-3% z dane pre náš Klub Prieskumník – Pathfinder. Posielam vám k tomu potrebné tlačivá v prílohe. Tento rok je dôležité vedieť, že štát bude akceptovať iba tie tlačivá, ktoré vydal na tento účel a žiadne iné. Vy ich máte v prílohe.

Vyberte si správny typ tlačív a dodržte termíny v uvedených v postupe:

         Zvlášť sú tlačivá pre zamestnancov = tlačivo „Postup pre zamestnancov“ + „Potvrdenie …“ a „Vyhlásenie…“ (dajú sa do nich dopisovať údaje)

         Zvlášť pre podnikateľov – fyzické osoby – typy A a B – tieto sú ako ZIP súbory DPFOA + DPFOB + Postup krokov pre fyzické a právnické osoby

         Zvlášť pre podnikateľov – právnické osoby – ZIP súbor DPPO

         Tlačivo pre poukázanie 3% pre dobrovoľníkov, ktorí odpracovali min. 40 hodín za rok 2017. = tlačivo „Ako poukázať 3%“ + „3% Potvrdenie o…“ – je to iba predloha, aby ste vedeli ako nanovo vyplniť vaše reálne údaje! Vyplnené tlačivo pošlite na stiskala@condornet.sk, alebo na klub@pathfinder.sk na potvrdenie podpisom a pečiatkou.

Finančné riaditeľstvo vydalo aj usmernenie pre zamestnancov, že tlačivá „Potvrdenie …“ a „Vyhlásenie…“ môžete buď:

         Vytlačiť na dve A4, kde na jeden list A4 vytlačíte „Potvrdenie…“ a na druhý list „Vyhlásenie…“ – a podáte vyplnené na daňový úrad v mieste bydliska (máte vyplnené 2 listy A4 kde každý má druhú stranu prázdnu)

         Alebo vytlačiť na jednu stranu „Potvrdenie…“ a na druhú „Vyhlásenie…“ , vyplniť ich a tak podať na daňový úrad v mieste bydliska (máte 1 vyplnený list A4 s oboma stranami vyplnenými)

Ďakujem každému z vás aj za tento príspevok pre KPP J

Viac informácií TU (2% z dane) alebo napíšte 

Uznáme vám zručnosti

Uznáme vám zručnosti, získané vďaka dobrovoľníctvu v Klube Pathfinder

Čo je D-zručnosti pre zamestnanie?

D-zručnosti pre zamestnanie je online nástroj, ktorý ponúka získanie Certifikátu D-zručnosti pre zamestnanie, ktorý vystavuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a získanie Potvrdenia o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti a zručností získaných z dobrovoľníctva, ktorý vystaví Klub Pathfinder, pretože nadviazal spoluprácu s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií.

D-zručnosti pre zamestnanie je formulár, vďaka ktorému si dobrovoľníci a dobrovoľníčky uvedomia, pomenujú, zaznamenajú a preukážu kompetencie, ktoré počas dobrovoľníckej činnosti získali alebo si rozvinuli. Svoje hodnotenie podporia fotografiami, videom, dokumentmi či inými výstupmi a výsledkami dobrovoľníckej činnosti. Dotazník overí koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok z Klubu Pathfinder (Janka Šolcová, Jozef Plachý), kde činnosť vykonávali. Získané kompetencie potvrdí komisia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a spolu s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií dobrovoľníkovi/-čke vystaví certifikát, kde budú tieto kompetencie uvedené. Certifikát dobrovoľníci/-čky priložia k životopisu a/alebo kompetencie priamo uvedú v životopise, a to medzi pracovnými či dobrovoľníckymi skúsenosťami. Zamestnávateľom overené kompetencie uľahčia výber nového zamestnanca/-kyne pre svoju spoločnosť.

 

Potvrdenie vypĺňa v online nástroji dobrovoľník/-čka a organizácia, pre ktorú vykonával/a dobrovoľnícku činnosť. Môže môže slúžiť na asignáciu 3% z dane ako príloha k daňovému priznaniu či vyhláseniu alebo sa môže použiť ako referencia či potvrdenie o získaných zručnostiach pred vstupom do zamestnania alebo priložiť k prihláške na školu či na miesto, kde sa takéto potvrdenie vyžaduje.  Potvrdenie teda okrem základných informácií o dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke a vykonávaní dobrovoľníckej činnosti umožňuje aj opis hodnotenia dobrovoľníckej činnosti a opis získaných zručností počas dobrovoľníctva.   Ide o jednoduchý a časovo menej náročnejší proces ako v prípade D-zručností pre zamestnanie, keďže potvrdenie vydáva organizácia, v ktorej dobrovoľník a dobrovoľníčka pôsobí/pôsobili,  nie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.  

Okrem možnosti vystavenia Certifikátu D-zručnosti pre zamestnanie a Potvrdenia ponúka systém D-zručnosti aj návod, ako plánovať, hľadať, vybrať a získať vhodnú prácu. Nájdete ho v časti označenej ako Príprava na zamestnanie.

Ak chcete vedieť viac, ak si chcete dať potvrdiť zručnosti získane dobrovoľníčením v Pathfinderi (v oddieloch, družinách, škôlkach, mládeži) píšte na jankasolcova@gmail.com, 0902379994.

 

S hrdosťou poskytujeme DofE

DofE = medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie.

Program DofE v KPP začal v októbri 2017 podpísaním zmluvy o spolupráci. Podrobnejšie o DofE budeme hovoriť aj na blížiacom sa sneme Pathfinderov (január 2018). Viac o DofE si môžeš prečítať TU (Projekty/DofE).