Nová posila

Minulý víkend (8.-10. apríl 2022) prebehlo posledné stretnutie Vodcovského kurzu. Účastníkov odovzdáme dekrét vodcu na Sneme KPP o 2 týždne.
Pár fotografií zo záverečného stretnutia: