Sociálny experiment na Slovensku odhalil: 10 z 12 dospelých darovalo cigaretu 16 ročnému teenagerovi

Pathfinder sa o svoje zdravie stará, preto nás takýto výskum prekvapil.