Príprava tábora Pandemic

V strede júla nás čakala náročná úloha. Pred prešovským oddielovým táborom bolo treba urobiť dokončovacie práce, doladiť program, prejsť plánované trasy výprav, bojoviek a mnoho iného. To bol dôvod prečo sme prišli na táborisko tak skoro.

Snažili sme sa prešpikovať každý detail programu, odhadnúť časy a myslieť i na alternatívy v prípade nepriaznivého počasia. No samozrejme sme spolu chválili, spievali, zamýšľali sa a hľadali cesty k sebe, aby sme mohli byť viac zomknutý pre deti. Niektoré časti programu sme sa snažili odskúšať i na sebe a to bola fakt zábava :).

Táto prípravná akcia nám umožnila sa nielen detailne oboznámiť s jednotlivými bodmi programu, ale i nastaviť realizačný tím na efektívnu službu deťom. Navštívili sme krásne kúty v okolí, postavili nevyhnutné stavby pre táborový život, a nakoniec, tešili sa na deti.

Som vďačný za túto partiu, ktorá vyrástla z bezstarostných detí na citlivých, starostlivých, šikovných a zodpovedných mladých ľudí. 

Autor: malý strom