Plášť

Posledný víkend (24.-26. marec) sa vo Vavrišove na Liptove stretli „starí“ pamätníci, aby zaspomínali, aby sa povzbudili, určite inšpirovali ale i motivovali k vzájomnej podpore pre službu v Klube Pathfinder. Pozvanie prijal i Pupík čerstvo Jerym „opláštený“ vedením Old Pathfinderov v Čechách aj pre Slovensku. Myšlienkami „opláštenia“ a zápasu služby vodcu nás viedli Daniel Komora, Jožko Plachý i Roman Buchtel vedúci Klubu Pathfinder v únii Čechov a Slovákov. Veľa sme spomínali, spievali, ukazovali si fotky, nasmiali sme sa pri starých príbehoch i večernej hre. Prechádzka v lese nám ešte umocnila otvorenie vnútra a našich túžob. Na záver nás ako úžasný dar od Stvoriteľa povzbudila nádherná trojitá dúha. Po stiahnutí vlajky a pri lúčením mnohí okrem povzbudenia a úsmevu mali na kraji i slzičku.

autor: Ján Š.

PS: Plášť z 1. Korintským 19:19