Mini cesta hrdinov

Na začiatku prázdnin  (2.7.2021 – 5.7.2021) sa 16 Pathfindrov z východu rozhodlo ísť na 4 dni na putovný tábor. Vyrazili zo Zlatej Idky, pokračovali cez Kojšovskú hoľu, kúpele Štós, Zádiel a skončili v Turni nad Bodvou.

Polovica z účastníkov ešte na takomto trampe nebola, preto trasa tohto nebola veľmi náročná.

Cieľom bolo učiť sa základné tábornícke zručnosti, ako napríklad stavba bivaku, orientácia podľa mapy, varenie na varičoch,… Taktiež sa na tomto puťáku posilnila tímová atmosféra, utužili sa kamarátstva a naučili sa všetci sa vďaka nepriaznivému daždivému počasiu naučili prekonávať nepohodu.

Kondori