Čo robili mladí ľudia počas karaténných opatrení COVID-19? (výsledky z celoslovenského prieskumu)

Prieskum nadizajnovala a zorganizovala Rada mládeže Slovenska (RmS) v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava (NOS-OSF), realizovala ho agentúra 2Muse.

Hlavným zistením je, že  Ohrozenie epidémiou koronavírusu pociťuje tretina mladých, koronavírus však podľa mladých predstavuje oveľa viac hrozbu pre ekonomickú situáciu než hrozbu pre ich vlastné zdravie či zdravie obyvateľov Slovenska.

AKO MLADÍ PREŽÍVAJÚ SITUÁCIU S COVID-19

  • MLADÍ VERIA,ŽE ŤAŽKÉ SITUÁCIE ZVLÁDNU
  • MLADÍ SÚ SPOKOJNÍ A POZITÍVNE PREŽÍVAJÚ TOTO OBDOBIE

Takmer polovica mladých sa bojí o svoju prácu a príjmy, avšak väčšina verí, že situáciu dokáže zvládnuť. Mladí sú po väčšine spokojní so svojím životom a prežívajú toto obdobie prevažne pozitívne

Veľká väčšina mladých, tak ako aj dospelých respondentov, svoje spoločenské kontakty s inými ľuďmi a s rodinou počas korony obmedzila. Avšak kým v dospelej populácií ich úplne obmedzila skoro polovica, pri mladých ich úplne obmedzila iba štvrtina. Rúško nosila prevažná väčšina dospelých aj mladých skoro rovnako

AKO SA MLADÍ ĽUDIA ZAPÁJAJÚ V SITUÁCII COVID-19

  • MLADÍ SÚ V OBDOBÍ COVID-19 VIAC SOLIDÁRNI
  • TAKMER TRETINA MLADÝCH SA POČAS COVID-19 ZAPOJILA DO DOBROVOĽNÍCTVA
  • VIAC AKO POLOVICA MLADÝCH ĽUDÍ ZAČALA POMÁHAŤ NEZNÁMYM A CUDZÍM ĽUĎOM
  • MLADÍ SA POČAS COVID-19 OCHOTNEJŠIE ZAPOJILI DO POMOCI A DOBROVOĽNÍCTVA

V čase pandémie sa prejavila solidarita mladých s ostatnými v spoločnosti. Takmer tretina mladých sa počas pandémie zapojila do nejakej formy dobrovoľníckych aktivít na pomoc druhým. V porovnaní s obdobím pred zavedením opatrení proti šíreniu koronavírusu, až polovica mladých v súčasnosti viac pomáha neznámym, cudzím ľuďom.

Mladí so skúsenosťou z mládežníckych organizácií sú celkovo aktívnejší v zapájaní sa do organizovaných aj do neorganizovaných dobrovoľníckych aktivít, či už pred pandémiou alebo počas nej.

Zdroj: www.mladez.sk, Rada mládeže Slovenska (RmS), Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava (NOS-OSF), agentúra 2Muse: Mladí v čase korony: čo prežívajú, ako sa zapájajú?