Vodcovský kurz 2019

V júni ukončilo vodcovský kurz 13 účastníkov. Silným dôrazom v tohtoročnom vodcovskom kurze bolo zameranie na prácu aj s deťmi, ktoré ešte nie sú členmi KPP, aby sme svoje srdcia a náruče otvorili aj deťom, ktoré nepoznáme ale žijú okolo nás.

Účastníci absolvovali 3 víkendové stretnutia, napísali samostatné práce a čaká ich už len praktická skúška – vytvoriť a zrealizovať aktivitu pre deti počas letných prázdnin. Silným dôrazom v tohtoročnom vodcovskom kurze bolo zameranie na prácu aj s deťmi, ktoré ešte nie sú členmi KPP, aby sme svoje srdcia a náruče otvorili aj deťom, ktoré nepoznáme ale žijú okolo nás.

Tohtoročný kurz bol už 2. akreditovaným vodcovským kurzom a 1. kurzom, do ktorého organizácie boli zapojení naši noví mastreguidi KPP. 

Želám každému vodcovi a vodkyni, aby sme boli zrkadlom tejto Božej lásky a múdrosti v našich životoch.

Autor: Jozef Plachý