Stretol sa výbor DKŠ

Stretnutie za účelom diskusie o aktuálnych témach v Detskej kresťanskej škole (DKŠ), prebehnutých aj pripravovaných akciách, s cieľom efektívne napredovať v tejto oblasti práce s deťmi, vytvárať užitočné materiály a vzdelávacie podujatia primerane potrebám učiteľov v ich práci s deťmi, prebehlo 9. decembra 2018.

Stretnutie rozbehla „icebreakingová“ aktivita zameraná na lepšie vzájomné spoznanie sa účastníkov stretnutia. Po krátkom zamyslení nad biblickým veršom o obrátení svojho srdca k deťom sme prešli všetky body vopred pripravenej agendy stretnutia. V niektorých prípadoch prebehla dlhšia diskusia o danej problematike s cieľom nájsť vhodné riešenie situácie (napríklad miesto konania 2. kola biblickej súťaže), niektoré body agendy boli skôr informačného charakteru (ako napríklad kalendár akcií detí a mládeže na rok 2019).

Medzi prejednávanými vecami boli: cena Ryhy, súťaž Biblický Pátrač, semináre, školenia a únijné stretnutie, oblastné aj celoslovenská Muzička, učebnice a doplnkové materiály a pomôcky, reflexia z dotazníkov od učiteľov.

Zdieľať: