Snem KPP (fotky)

Tento víkend (24.-26. januára 2020) sa vo Veľkom Slavkove uskutočnil Snem KPP. Delegáti oddielov a mládežníckych skupín spolu s hosťami a pozorovateľmi sa stretli, aby zhodnotili činnosť jednotlivých oddelení klubu, plnenie strategického plánu a plán na ďalšie snemové obdobie.

Snem sa venoval aj podnetom z oddielov, napr. úprave kroja, skrátenia medzisnemového obdobia či aktualizácii stanov a rokovacieho poriadku. Taktiež prezentoval hospodárenie klubu a prejednal internú smernicu. Medzi najdôležitejšie aktivity snemu patria voľby štatutárov KPP a výboru KPP a oddelenia mládeže na ďalšie snemové obdobie. Predsedom združenia bol zvolený Ján Šolc, podpredsedom Jaroslav Bielik a hospodárom Zdeno Stiskala.

Súčasťou programu bolo aj zdieľanie, duchovné zamyslenia, spoločné chvály, rôzne aktivity či spoločenská vedomostná hra. Snem prebehol v ubytovacom zariadení MEMC ICHTHYS, podujatia sa zúčastnilo celkom 106 osôb, z toho 50 delegátov.

 

Niekoľko fotiek z podujatia:

Zdieľať: