Október – mesiac úcty k starším

Aj toho roku si v mesiaci október pripomíname dôležitosť úcty k starším. Nedaj sa zastaviť opatreniami a zavolaj svojim starým rodičom alebo sa zapoj do programu, ktorý spája generácie aj na diaľku.