Muzička „Prečo práve ja ?!“

Muzička – festival detskej umeleckej tvorby – s názvom „Prečo práve ja?!“ sa niesla v téme „Súrodenci v Biblii“, čo okrem výzdoby sály prezradila aj magnetka, ktorú dostal každý účastník už pri príchode. V troch ranných vstupoch hovoril Jarko B. o pozemských súrodeneckých vzťahoch aj o vzťahu, ktorý môžeme mať s Ježišom Kristom ako našim starším bratom pred Pánom Bohom.

Hlavnou časťou doobedňajšieho aj poobedňajšieho programu boli jednotlivé príspevky zúčastnených skupín či jednotlivcov – hudobné prednesy, skupinové piesne, hrané scénky a výtvarné diela. Výtvarné diela v kategóriách 2D (dvojrozmerné) a 3D (trojrozmerné) boli vystavené v hale počas celého programu. Do kategórie literárnych diel nebol prihlásený žiadny príspevok.

Nechýbali ani spoločné piesne vedené hudobnými skupinami z Košíc a Popradu, modlitby, prezentácia fotiek a videoprezentácia z minulého roka, krátka hra zúčastnených skupín či zaujímavé vstupy moderujúcich súrodeneckých dvojíc – sestry z filmu Frozen a bratia valasi Maťko a Kubko. Súčasťou programu bolo odovzdanie ceny RYHA Anne G., ktorá sa dlhodobo a pravidelne hudobne venuje deťom v zbore v Košiciach.

Vyhodnotenie príspevkov prebehlo formou hodnotiacich hárkov, ktoré dostali vedúci zúčastnených skupín pri rannej registrácii. Hodnotilo sa hlavne vystihnutie témy (Súrodenci v Biblii) príspevkom a v druhom rade kvalita jeho prevedenia. Každý príspevok bol ocenený diplomom. Zúčastnené skupiny dostali balíčky so spoločenskou biblickou hrou a sladkými aj vecnými odmenami. Skupina z Revúcej, ktorá sa akcie zúčastnila aj 12 výtvarnými dielami, dostala aj balíček plný pomôcok a materiálov na tvorenie. Vedúci, ktorí s deťmi program pripravovali a zúčastnili sa  s nimi Muzičky, dostali perníkové srdce za ich veľké srdce pre prácu s deťmi pri príprave a realizácii príspevkov. Po vyhodnotení sa všetky zúčastnené deti zišli na pódiu aby spoločne zaspievali pieseň „Spievajte si s nami deti“ a pri odchode z pódia dostali pamätný perník.

Po presune a ubytovaní sa v miestnom zbore prebehla pod vedením Milana a Janky večerná hra po meste. Nedeľné doobedie vyplnila snehová olympiáda na Štarte v Kežmarku, zorganizovaná Nikol a Eddym. V sobotu nechýbal chutný obed a bageta na večeru, v nedeľu spoločné raňajky, desiatový balíček a obed pred odchodom domov.

Viedozáznamy zo slávnostného programu si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli:

Zdieľať: