Kurz radcov 1

16.-18. marec 2018 sme vo Vavrišove odštartovali 1. stretnutie Kurzu Radcov.

Prostredníctvom vopred pripraveného programu koncipovaného podľa akreditovaného vzdelávacieho programu, sme sa v prvej časti kurzu zamerali na rozvoj základných vedomostí o Klube Prieskumník-Pathfinder, taktiež sme zistili základne princípy a časti dynamiky fungovania každej skupiny, spoznali sme vybrané nové metódy a techniky práce so skupinou.

Okrem teoretických vedomostí sme formou participatívnych vzdelávacích metód a zážitkovej pedagogiky rozvinuli aj praktické zručnosti a mohli sme ujasniť si vlastné postoje mladých vedúcich. Prostredníctvom reflexie sme upevňovali získané vedomostí a zručnosti.

V rámci každého dňa sme okrem vzdelávacích častí venovali aj pozornosť motivácii mladých vedúcich zapojiť sa do dobrovoľníctva v práci s deťmi. Využili sme aj pozvané Živé knihy, ktoré rozprávali svoje skúsenosti a zážitky z Pathfinderu a z práce so skupinou detí.

V nedeľu sme okrem vzdelávacích tém venovali pozornosť aj projektu práce so skupinou, ktorí majú mladí vedúci odkonzultovať a zrealizovať pod vedením svojich vedúcich vo svojich oddieloch, v mestách z ktorých pochádzajú. Taktiež sme venovali pozornosť programu DofE, ktorý podporuje náš komplexný rozvoj mladých vedúcich.

Zdieľať: