2% a 3% pre KPP

              Opäť po roku prichádza čas darovať 2-3% z dane pre náš Klub Prieskumník – Pathfinder. Posielam vám k tomu potrebné tlačivá v prílohe. Tento rok je dôležité vedieť, že štát bude akceptovať iba tie tlačivá, ktoré vydal na tento účel a žiadne iné. Vy ich máte v prílohe.

Vyberte si správny typ tlačív a dodržte termíny v uvedených v postupe:

         Zvlášť sú tlačivá pre zamestnancov = tlačivo „Postup pre zamestnancov“ + „Potvrdenie …“ a „Vyhlásenie…“ (dajú sa do nich dopisovať údaje)

         Zvlášť pre podnikateľov – fyzické osoby – typy A a B – tieto sú ako ZIP súbory DPFOA + DPFOB + Postup krokov pre fyzické a právnické osoby

         Zvlášť pre podnikateľov – právnické osoby – ZIP súbor DPPO

         Tlačivo pre poukázanie 3% pre dobrovoľníkov, ktorí odpracovali min. 40 hodín za rok 2017. = tlačivo „Ako poukázať 3%“ + „3% Potvrdenie o…“ – je to iba predloha, aby ste vedeli ako nanovo vyplniť vaše reálne údaje! Vyplnené tlačivo pošlite na stiskala@condornet.sk, alebo na klub@pathfinder.sk na potvrdenie podpisom a pečiatkou.

Finančné riaditeľstvo vydalo aj usmernenie pre zamestnancov, že tlačivá „Potvrdenie …“ a „Vyhlásenie…“ môžete buď:

         Vytlačiť na dve A4, kde na jeden list A4 vytlačíte „Potvrdenie…“ a na druhý list „Vyhlásenie…“ – a podáte vyplnené na daňový úrad v mieste bydliska (máte vyplnené 2 listy A4 kde každý má druhú stranu prázdnu)

         Alebo vytlačiť na jednu stranu „Potvrdenie…“ a na druhú „Vyhlásenie…“ , vyplniť ich a tak podať na daňový úrad v mieste bydliska (máte 1 vyplnený list A4 s oboma stranami vyplnenými)

Ďakujem každému z vás aj za tento príspevok pre KPP J

Viac informácií TU (2% z dane) alebo napíšte 

Zdieľať: