Klub Pathfinder a Týždeň dobrovoľníctva

V dňoch od 16.9. do 22.9. sa v meste Banská Bystrica a v okolí koná týždeň dobrovoľníctva. Viaceré organizácie majú možnosť zapojiť sa do celého týždňa aktivít a programu, ktorý pripravili rôzne organizácie, preto aby zapojili do prospešnej činnosti akýchkoľvek dobrovoľníkov. Aj klub Pathfinder oddiel FATRA sa zapojil, okrem pripravenej aktivity a Dňa otvorených dverí pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, sme spolupracovali s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici počas utorku 17.9. na otváracej akcii týždňa: Veľtrh neziskových organizácii.

Okrem prezentácie v našom stánku sme pripravili aj tvorive dielničky a okolo idúci si mohli vyrobiť odznak I Love týždeň dobrovoľníctva pomocou vlastných odtlačkov.

Počas dvoch týždňov bude na námestí v banskej bystrici visieť aj výstava dlhodobých dobrovoľníkov- vedúci oddielu Fatra ferko turóci bol medzi vybranými deviatimi dobrovoľníkmi z banskej bystrice.

 

Continue reading →

Camporee 2014 – Si originál

Medzinárodný tábor Camporee 2014 sa konal 5.8. – 10.8. v Ždírci. Na tomto tábore sa stretlo viac ako 150 pathfinderov z Čiech a Slovenska a spolu si v 9bojoch zmerali sily: práca s ohňom, tajomstvo prírody, prvá pomoc, prezentačné zručnosti, ovládanie lode a i.. Okrem deväťbojov sa pathfinderi a pathfinderky zdokonaľovali v odbornostiach: bubeník, práca s kožou, kovárstvo, lukostreľba, worshipdance, zdravotník,zálesácka kuchyňa, led amatér.

Continue reading →

O aktivitách

Túžiš po dobrodružstve? Máš rád prírodu? Chceš vedieť ,ako zaujímavo sa dá dobre využiť voľný čas? Chceš spoznať nových priateľov?

Tak si na správnom mieste.

Slovo Pathfinder znamená prieskumník, stopár.  Je to ten, čo ukazuje cieľ. Pathfinder je ten, ktorý  ide vpredu, aby našiel cestu pre tých,  ktorí idú za ním. Vie si poradiť v každej situácii, pozná cestu a ukazuje ju iným.

Ak chceš byť Pathfinderom, nie je to nič ťažké. Klikni si na kontakty a vyhľadaj si Pathfinderov v tvojom meste alebo v okolí. No najprv sa pozri, čo všetko Ti Pathfinderská krajina ponúka.

Klub Pathfinder je ako rozprávková krajina, kde sa dobrodružstvo, túžba po poznaní nového a nachádzaní skutočného priateľa premieňa na skutočnosť.  Krajina Pathfinder ti ponúka zažiť dobrodružstvá v rôznych hrách, v splavovaní riek, v prekonaní  vysokých vrchov Slovenska. Okrem mesta spoznáš aj okolitú prírodu. Nebudeš si mýliť srnku s kamzíkom a budeš spoznávať, čo všetko dokážeš .
Pathfinder Ti pomôže  naučiť sa to, čo iní ani netušia (spoznávať vtáčiky podľa hlasu, vedieť zašifrovať tajný odkaz, nestratiť sa v lese…).  To čo budeš vedieť , nebude vedieť každý. Už sa nemusíš  po škole nudiť.  Budeš sa tešiť na víkendy a letné či zimné tábory cez prázdniny.

Pathfinder  je krajina slobody a šťastia, kde tvoj vedúci je tvoj kamarát a kde je dosť miesta pre všetkých (dievčatá i chlapcov, veľkých, malých, silných, slabých, vysokých…).

Ak rád cestuješ a rád spoznávaš ľudí z cudzích krajín, máš príležitosť zúčastniť sa celosvetového tábora Pathfinderov – Camporee, ktorý sa koná vždy v inej krajine. Alebo medzinárodného tábora Pathfinderov z Euro- Africkej časti našej zemegule. Cestovať však môžeš aj do krajiny, kde cudzí jazyk nebudeš potrebovať a tak sa môžeš zúčastniť napríklad aj Česko- Slovenského Camporee.

Život v Krajine Pathfinders tu stojí na zákonoch, ktoré sú v každej krajine, no tie naše prinášajú šťastie. Občania sa učia tieto pravidla napĺňať v svojich životoch každý deň. Dôležite je nevzdať sa. Hrať sa na Pathfindra a pri tom podvádzať a robiť zlé –  to nejde dokopy. Ako teda znejú základné hodnoty tejto úžasnej krajiny? Je ich desať.

Zákon krajiny Pathfinders

1. Pathfinder je čestný a úprimný

PTF nepodvádza. Keď je sám, je taký, ako pred ľuďmi. Nemá dve tváre. Je priamy  a hovorí vždy pravdu. V krajine Pathfinders netreba úradníkov a notárov, pretože tu platí slovo, ktoré povieš. Slovo má veľkú hodnotu a dané slovo je isté. PTF nedosahuje úspech tým, že by podvádzal. Prizná sa, aj keby to bolo na jeho stratu.

2. Pathfinder je zdvorilý a poslušný

Aj keď je PTF priamy, nikdy nie je nezdvorilý. Aj tam, kde je práve moderné byť drzým, alebo keď je niekto drzý proti nemu, vždy sa snaží láskavo jednať. Je ochotný poslúchať, aby skutočne porozumel, čo sa mu hovorí. Rešpektuje autority či už je to Boh, rodič, vedúci alebo učiteľ.

3. Pathfinder je čistý v myšlienkach, slovách i činoch

PTF odmieta uvažovať, rozprávať, počúvať, čítať, sledovať a robiť všetko, čo mu bráni v  boji o čistotu myslenia a činov víťaziť. Hoci je to boj ťažký, PTF sa snaží kontrolovať svoje myšlienky, stráži svoje slová a ovláda svoje jednanie.

4. Pathfinder sa stará o svoje telo a odmieta všetko,  čo ho poškodzuje (alkohol, drogy…)

V iných krajinách sú povolené mäkšie aj silnejšie drogy. Obyvatelia krajiny Pathfinders sa však rozhodli, že tu sa to nebude ani predávať, ani tajne vyrábať a už vôbec nie dovážať a užívať. Tak ako si vážia prírodu, vážia si aj to, že sú stvorení –  teda samého seba. Preto nebudú ani fajčiť a piť alkohol. Zdravie je predsa hodnota, ktorú si treba chrániť.

5. Pathfinder je radostným človekom

V prítomnosti radostných ľudí sa cítime príjemne. Nie je tu reč o komikoch a zabávačoch. Tu je reč o spokojnosti, o radosti z dobrých vzťahoch, z Boha, krásy… PTF sa neberie príliš vážne. Vie sa zasmiať aj sám zo seba. PTF je kamarát a ku kamarátstvu patrí humor, smiech a dobrá nálada. Krajina Pathfinders je krajina plná radosti.

6. Pathfinder má záujem o druhých a pomáha im

Sebectvo je vlastné každému človeku, ale nadšený PTF sa snaží prekonať ho. Robí všetko preto, aby miloval ľudí. Vie, že len silní a statoční dokážu myslieť na potreby druhých. Často, keď niekomu pomôže, pocíti radosť a aj on je obohatený.

7. Pathfinder miluje, poznáva a chráni prírodu i všetky ľuďmi vytvorené hodnoty

Prírodu, ktorú pre nás stvoril Boh,  sme dostali do daru preto, aby nás obklopovala svojou krásou a múdrosťou.  Preto ju treba chrániť. Tak ako sa PTF učí chodiť do prírody s otvorenými očami, a môže spoznávať rastliny, stromy aj zvieratá, tak sa učí mať aj otvorené a vnímavé srdce pre hlas tohto nádherného stvorenia. Okrem prírody sú tu aj ľudia, ktorí vytvárajú rôzne hodnoty. PTF chráni aj to, čo má hodnotu v ľudskom svete.

8. Pathfinder denne premýšľa o Bohu

Táto zákonitosť je kľúčová  pre skutočného občana krajinky Pathfinders.  Boh je ten, ktorý ponúka občianstvo, dáva zákony a garantuje bezpečnosť obyvateľom tejto zeme . On je vzorom pre všetkých občanov, od ktorého sa môžu učiť. Čim viacej spoznávajú, aký je, tým viac si ho vážia a napodobňujú ho.

9. Pathfinder sa správa úctivo, zvlášť na miestach, kde je uctievaný Stvoriteľ

Takéto správanie nie je samozrejmé v iných krajinách. V krajine Pathfinders však áno. Chovať sa úctivo totiž nedokáže hocikto. Iba ľudia, ktorí majú charakter a vedia sa ovládať. Úcta k  bohoslužobnému miestu vyjadruje, pred koho si sa prišiel postaviť ty, tvoji rodičia, kamaráti. Ani pred prezidentom by si určite nevyrušoval a nesprával sa neúctivo.

10. Pathfinder žije tak, ako si praje Boh

Posledná, ale nemenej dôležitá  hodnota vraví o tom, že Pathfinder chce robiť aj niečo navyše. Nerobí len to, čo sa očakáva, a čo je samozrejmé. On chce vedieť, čo si praje Boh. Hľadá na stránkach Knihy Kníh a v prírode.  Nečaká na povely. Sám chce aktívne robiť to, čo je správne.

O Našich cieľoch

Zmysluplné využívanie voľného času je pre celú spoločnosť dôležité. Voľný čas je podľa známej autorky Kratochvílovej čas človeka (dospelého či dieťa) na oddych, načerpanie fyzických či psychických síl a relax po skončení  povinností. Je to čas pre zábavu, spoločenské kontakty, sebarealizáciu.

Takéto trávenie voľného času má aj určité prínosy pre osobný život človeka.  Môže dať tak dieťaťu, ako aj mladému človeku,  možnosť byť v kontakte s ľuďmi, nájsť si priateľov, naplniť potrebu „niekam patriť“. Zlepšiť niektoré schopnosti, zručnosti  a vedomosti (napríklad spolupráca, komunikácia), umožní zažiť rôznorodé skúsenosti. Pomôže odpútať sa od sedenia pri počítači a internete. S efektívnym využitím voľného času u detí a mládeže sa najčastejšie spája prevencia rôznych negatívnych foriem správania (alkoholizmus, delikvencia, kriminalita, záškoláctvo…).

Klub Pathfinder je občianske združenie  detí a mládeže skautského typu. Deti sú organizované v oddieloch vedených dospelými vedúcimi alebo mladými lídrami, ktorí pre ne pripravujú rôzne záujmové aktivity zamerané na zmysluplné využívanie voľného času.

Klub Pathfinder  prostredníctvom  výchovno-vzdelávacieho programu venuje rozvoju detí a mládeže v jednotlivých oblastiach:

  • rozvoj fyzickej zdatnosti (plávanie, turistika, raftovanie a rôzne športy)
  • rozvoj táborníckych zručností (stavba stanu, práca s mapou a buzolou, sekerou…)
  • poznávanie prírody (rozoznávanie stromov, rastlín a zvierat)
  • kreativita (ručné práce, fotografovanie, modelovanie, spev, hra na hudobný nástroj…)
  • služba druhým (pomoc starším ľuďom, deťom v detských domovoch…)
  • získavanie správnych životných postojov (úcta, priateľstvo, slušné správanie…)

Kto sú vedúci a mladí lídri?

Každý dospelý vedúci a mládežnícky líder je dobrovoľník, ktorý prešiel  certifikovaným kurzom pre prácu s deťmi a mládežou.  Tento kurz trvá jeden rok a končí teoretickými aj praktickými skúškami. Kritériom pre absolvovanie kurzu je psychické a fyzické zdravie, ako aj trestnoprávna bezúhonnosť. Účastník takéhoto kurzu získa potrebné vedomosti, zručnosti z oblasti pedagogiky, psychológie, metodiky práce so skupinou, deťmi  a mládežou (psychológia dieťaťa, práca so skupinou, komunikačné zručnosti, organizácia a riadenie aktivít, tvorivé myslenie, efektívna príprava hier…).  Okrem tohto kurzu sa prostredníctvom špeciálnych školení  počas činnosti pre klub i naďalej vzdeláva.  Okrem týchto predpokladov musí mať  náš dobrovoľník zodpovedný prístup k práci.

Bude ma to ako rodiča niečo stáť?

Pravidelná účasť na jednotlivých schôdzkach nie je spoplatnená.  Ak sa niekto rozhodne stať členom, môže sa zaregistrovať do klubu prostredníctvom registračného poplatku 4 €,- , ktorý sa platí na celý jeden kalendárny rok.

Účasť na niektorých akciách a aktivitách detí  a mládeže (napríklad pri táboroch, vycestovaní do iných miest a i.) je síce z časti hradená Klubom Pathfinder, no určitú časť výdavkov si účastníci hradia sami.

Ak sa chcete porozprávať o Klube Pathfinder, máte možnosť sa stretnúť s vedúcim oddielu vo vašom meste, ktorý Vám činnosť Klubu Pathfinder rád viac predstaví.  Kontakt nájdete v zozname Oddielov.