Seminár DKŠ 2018

Seminár „Dospelí a deti“ sa uskutočnil 24. novembra 2018 v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa ho 16 osôb.

Pod vedením lektorky M. Medkovej prebehli aktivity zamerané na osobnosť učiteľa, role, schopnosti a možnosti učiteľa. Súčasťou seminára bola aj krátka tvorivá chvíľa, zamyslenie z Biblie, spoločné piesne a modlitby, informovanie o pripravovaných akciách pre deti aj učiteľov, nových učebniciach a DVD produktov pre deti, prezentácia literatúry, materiálov, hier a pomôcok pre prácu s deťmi a záverečná reflexia.

Každý účastník si odniesol knihy Povolání: Učitel, Pojď si se mnou hrát a podklady pre výtvarné činnosti s deťmi Strihaj, maľuj a lep! – Nový zákon. Pre účastníkov bol zabezpečený obed, večera a počas celého stretnutia prichystané občerstvenie.

 

Zdieľať: