„Z“ ako …

V Kežmarku sa 11.-13. októbra 2019 uskutočnil radcovský špeciál s názvom „Z“ ako … . Bol zameraný na závislosti rôzneho typu, ich vplyv na náš život a vzťahy, na prevenciu, rozpoznanie aj riešenie. Účastníci radcovského špeciálu získali nové informácie a typy, ako pracovať v družine s témou „závislosť“, ako sa nebáť hovoriť o tejto téme a priblížiť sa i ostatným v skupine.

Súčasťou stretnutia bolo zmapovanie vedomostí o závislostiach, vstup odborníka na závislosti, oboznámenie s 12 – krokovým programom pre závislých žiakov, aktivity a hry zamerané na prevenciu, diagnostiku či pomoc, večerná hra v prírode na používanie médií, rozvoj praktickej zručnosti – závislosť jeden na druhom „na vlastnej koži“ pri lezení a istení na lezeckej stene, spoločné piesne a zamyslenia.

Veríme, že im špeciál pomohol zorientovať sa v tejto téme a dúfame, že prostredníctvom nich pomôže aj deťom, s ktorými pracujú.