Kurz vodcov 1

8.-10. februára 2019 v Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku úspešne prebehlo prvé víkendové stretnutie účastníkov vodcovského kurzu. Podujatie bolo zamerané na vyjasnenie motivácií uchádzačov pre prácu s deťmi, malo za cieľ povzbudiť ich sebahodnotu a začať budovať ich schopnosti pre vedenie detí.

Konkrétne aktivity boli zamerané na osobnosť vodcu, systematickú prácu s deťmi, duchovné vedenie detí, založenie družiny, spoluprácu s rodičmi, vedenie radcov a neformálne vzdelávanie.

Súčasťou programu bola aj nočná hra, budovanie skupiny, distribúcia potrebných materiálov a anketa pre účastníkov na záver.

Zdieľať: