Denník

  • Rubriky
    Rubriky Zobrazí zoznam kategórií z tohto blogu.
  • Tagy
    Tagy Zobrazí zoznam tagov, ktoré boli použité v blogu.

Hry

Pod-rubrík tejto rubriky: do klubovne, vonku

Pridané od dňa v vonku

Hra pre upevnenie kolektívu, tímová hra, bojová hra.

 

 

Pomôcky: papier, ceruzky, fáborky na označenie cesty, veci potrebné na súťaţné disciplíny 

Prostredie: členitá lesná cesta (najlepšie aby tvorila okruh) 

 

Súťažné disciplíny: 

- preliezanie pod lanom 

- preliezanie cez lano uviazané na stromoch 

- prenášanie vody rukami do vedra 

- hru s kartami 

- lovenie kľúča z vedra kde sú pomyje 

- výdrţ bez nadýchnutia vo vedre s vodou 

- hádať koľko mincí sa nachádza v sáčku 

- vedomostné disciplíny (uhádnuť gramatické chyby...) 

- hádanky – otec Furas...... atď 

 Popis: 

Rozdelíme hráčov na menšie skupinky 5 ľudí, ktorých zhromaždíme pri štarte. Medzitým si 

vedúci pripravia svoje stanovištia na vyznačenej trase. Pred začiatkom hry sa vedúci dohodnú 

na slove (napr. prázdniny), ktoré budú musieť hráči uhádnuť a indíciách (voda, slnko, august, 

tábor...atď), ktoré ich majú naviesť k uhádnutiu tohto slova. Úlohou hráčov je prebehnúť čo 

najrýchlejšie vyznačenú trasu, snažiť sa splniť dané disciplíny (ak splnia disciplínu, povie im 

vedúci indíciu a ak nesplnia indíciu, je pre nich nedostupná a pokračujú ďalej bez nej), 

dobehnúť do cieľa kde ich čaká jeden z vedúcich, ktorý zapíše ich čas a slovo, o ktorom sú 

presvedčení, ţe je správne. Vyhráva tá skupina, ktorá uhádla slovo „prázdniny “ v čo najkratšom čase.

 

Počet zobrazení: 2704

Pridané od dňa v vonku

 

Hra pre upevnenie kolektívu, tímová hra.

 

Pomôcky: 8-10 plochých kameňov rôznej veľkosti, 2 šatky na oči, stopky, väčšiu 

 umelohmotnú fľašu 

Prostredie: rovná plocha, lúka, ihrisko, lesná cesta 

 

Popis: 

Príprava: Vymedzíme z kameňov niekoľko metrov dlhú kľukatú cestu. Kamene sú od seba 

vzdialené 60 – 100 cm. Na konci cesty je umelohmotná fľaša, ktorá signalizuje koniec cesty. 

Prechádzať v noci močiar v ktorom sú len ostrovčeky pevnej zemi- to bolo predtým 

v pohraničných oblastiach doménou pašerákov. Mali znalosti o krajine, intuíciu a cit pre 

nosnosť terénu. 

Na chvíľu sa prenesme do inej doby a na iné miesto. O prechod močiarom súťaţia dva 

pašerácke gangy. Úlohou kaţdého člena je prejsť poslepiačky čo najrýchlejšie cestu a šliapať 

pritom iba na kamene. V kaţdom kole zaviaţeme dvom členom súperiacich skupín oči, potom 

im upravíme vzdialenosť kameňov. Prvého postavíme jednou nohou na kameň, znamenajúci 

začiatok cesty a začneme merať čas. Hráč sa snaţí nahmatávať voľnou nohou ďalší kameň 

a postupovať vpred. Cesta je zdolaná, keď sa dotkne nohou umelohmotnej fľaše na konci. 

Potom nastupuje na tú istú cestu súper. Rýchlejší z dvojice získava bod alebo zapíšeme čas 

a zvíťazí druţstvo s najkratším časom. Súťaţ dostane spád, keď sa podarí pre súpera spraviť 

paralelne, rovnako náročnú trasu. Hráča sa nikto nesmie dotýkať. 

 

Počet zobrazení: 2659

Pridané od dňa v vonku

Upevnenie kolektívu, tímová hra.

 

Pomôcky: 30 m lano 

Prostredie: stoly, stoličky, igelit na stoly 

 

Popis: 

Nič netušiacim účastníkom akcie zviažeme k sebe pravé ruky tak, aby medzi nimi zostalo 40- 

50 cm voľného lana. Použijeme uzly, ktoré sa ďalej nedoťahujú. Keď sú už všetci zviazaní, 

poprajeme si dobrú chuť a skupina sa snaží v rámci daných možností v kľude najesť. Znie to 

veľmi jednoducho, ale vyžaduje to dosť taktiky, dohovoru a ohľaduplnosti. Pre istotu si 

necháme v programe dňa aspoň dvojnásobný čas na vybrané jedlo. 

 

Počet zobrazení: 2649

Pridané od dňa v vonku

Počet hráčov: 3 - 4 skupiny s počtom hráčov 5 - 8
Pomôcky: -
Zameranie: rozvoj koordinačných schopností

Popis hry:
Kto postaví za 5 minút najvyšší stĺp? Šírka základne nerozhoduje, hodnotí sa len výška.. Každý chce mať snehovú vežu čo najvyššiu, a preto ju rýchlo zlepuje z obyčajných gúľ. Stavba síce rastie do výšky, ale čoskoro nastane kritická chvíľa, keď každá ďalšia guľa prilepená na vrch zvyšuje nebezpečenstvo pádu stĺpa. Komu stavba spadne, môže začať odznova. Po uplynutí časového limitu každá skupina musí zanechať prácu. Vedúci zmeria stĺp každej skupiny a vyhodnotí výsledky.

Pravidlá:
Každá skupina má vyznačený priestor.
Skupiny začínajú prácu na povel a končia po uplynutí 5 minút.

Počet zobrazení: 2816

Pridané od dňa v vonku

Počet hráčov: 7 členné skupiny
Pomôcky: sane v počte skupín, 6 ks povrazov (špagátov) 1,5 m dlhých pre každú skupinu, stopky
Zameranie: rozvoj vytrvalosti, sily, rýchlosti

Popis hry:
Každú skupinu tvoria siedmi hráči, šesť z nich predstavuje záprah a siedmy je psovod. Pred štartom sa všetkých sedem hráčov postaví vedľa svojich saní do zástupu. Na povel vedúceho prvých šesť zviaže svoje povrazy, a tak vytvoria dlhé lano, ktoré pripevnia k saniam. Siedmy - psovod - sedí na saniach a pobáda záprah k lepšiemu výkonu, ktorý držiac sa lana beží po vyznačenej trati. Vyhráva záprah, ktorý je prvý v cieli.

Pravidlá:
Označiť štartová a cieľovú čiaru.
Záprah musí mať zviazaných 6 ks povrazov, v prípade roztrhnutia záprah musí zastaviť, zaviazať povraz a až potom bežať ďalej.
Psovod musí sedieť na saniach.

Počet zobrazení: 2864