Muzička „Vyber si!“

Muzička – festival detskej umeleckej tvorby – s názvom „Vyber si!“ bol tematicky zameraný na neustále rozhodovanie v rôznych oblastiach života detí. Tému prezrádzala aj výzdoba sály. V troch ranných vstupoch hovoril kazateľ Jaroslav B. o problematike rozhodovania v kontexte životnej cesty aj vzťahov. Hlavnou časťou doobedňajšieho aj poobedňajšieho programu boli jednotlivé príspevky zúčastnených skupín či jednotlivcov – hudobné prednesy, skupinové piesne, recitácie a hrané scénky.

Výtvarné diela v kategóriách 2D (dvojrozmerné) a 3D (trojrozmerné) boli vystavené v hale počas celého programu.

Nechýbali ani spoločné piesne vedené hudobnými skupinami z Košíc a Popradu, modlitby, prezentácia fotiek a videoprezentácia z minulého roka, hra Nikol a Eduarda P. pre zúčastnené skupiny či zaujímavé vstupy moderujúcich dvojíc – turistky-zvieratká a Indiana Jones s asistentkou.

Vyhodnotenie príspevkov prebehlo formou hodnotiacich hárkov, ktoré dostali vedúci zúčastnených skupín pri rannej registrácii. Hodnotilo sa hlavne vystihnutie témy príspevkom a v druhom rade kvalita jeho prevedenia.
Každý príspevok bol ocenený diplomom. Zúčastnené skupiny dostali balíčky s netradičným hudobným nástrojom BOBOtubes (hracie rúrky), knihu tvorivých nápadov. Každý účastník si odniesol zápisníček s tematickým citátom, magnetku a nálepku. Vedúci a učitelia, ktorí s deťmi program pripravovali a zúčastnili sa s nimi Muzičky, dostali veľké perníkové srdce za ich veľké srdce pre prácu s deťmi pri príprave a realizácii príspevkov. Po vyhodnotení sa všetky zúčastnené deti zišli na pódiu aby tradične spoločne zaspievali pieseň „Spievajte si s nami deti“
a pri odchode z pódia dostali pamätný perník.

 

Po presune a ubytovaní sa v miestnom zbore prebehla pod vedením Kristínky a Mateja K. večerná hra v centre mesta.

 

 

Nedeľné doobedie vyplnila snehová olympiáda pri Vojňanoch, zorganizovaná učiteľmi telocviku Nikol a Eduardom P.

V sobotu nechýbal chutný obed a bageta na večeru, v nedeľu spoločné raňajky, desiatový balíček a obed pred odchodom domov.

Zdieľať: