Letný tábor

Aj toho roku vás Klub Pathfinder pozýva na letný tábor na Pacove 5.-12. júla 2015. Viac informácií nájdete v pozvánke...