Tlačivá 2018

Nové tlačivá pre vyúčtovanie akcií (prezenčka, správa, interná smernica) v roku 2018 nájdete

 vo formáte ZIP. 

 

 

 

Zdieľať: