Rozhodni sám o 2%

V tomto „najdaňovejšom“ období pripomíname, že máte právo rozhodnúť, kam pôjdu 2% alebo 3% z vašej dane.

Zdieľať: