O nás

Klub Pathfinder je občianske združenie (

 Klubu Pathfinder)  detí a mládeže skautského typu. Deti sú organizované v oddieloch vedených dospelými vedúcimi alebo mladými lídrami, ktorí pre ne pripravujú rôzne záujmové aktivity zamerané na zmysluplné využívanie voľného času.

Klub Pathfinder  prostredníctvom  výchovno-vzdelávacieho programu, schváleného a podporeného  projektu v rámci výzvy Ministersta školstva PODPORA podporuje rozvoj v rôznych oblastiach (viac v článku O našich cieľoch).

Kontakty – kontaktné údaje a zoznam oddielov na Slovensku

2% z dane – ako a kedy poukázať 2% z dane 

O našich cieľoch – čo robíme, prečo to robíme, kto to robí

O aktivitách – ako to robíme, Zákon Pathfindra

 – výročné správy

 

Sme držiteľmi najvyššieho štandardu kvality manažmentu dobrovoľníkov

 

Partnerské organizácie:

Sme členmi Platformy DCO (Dobrovoľníckych centier a organizácií). O Platforme DCO nájdete viac na http://dobrovolnickecentra.sk/.

 

Zdieľať: