Jozef Plachý

Jozef Plachý

Vedúci klubu Pathfinder

Janka Šolcová

Janka Šolcová

Koordinátorka dobrovoľníkov a projektov

Zdeno Stískala

Zdeno Stiskala

Hospodár klubu Pathfinder

Lýdia Grešová

Lýdia Grešová

Detská kresťanská škola

František Kolesár

Ferko Kolesár

Vedúci mládeže

 

Rozhodli sme sa oceniť deti aj dobrovoľníkov za ochotnú aktivitu a službu, ktorú robia, štatútom Srdce Pathfindera v týchto kategóriách:

1. Pathfinder roka
2. Detský čin pathfindera
3. Radca/Radkyňa roka
     3.A   Pravidelná a dlhodobá  činnosť radcu/radkyne
     3.B   Špeciálny čin radcu/radkyne
4. Vodca/Vedúci roka
     4.A   Systematická a dlhodobá činnosť vodcu/vodkyne
     4.B   Špeciálny čin vodcu/vodkyne
5. Učiteľka/Učiteľ roka
     5.A   Systematická a dlhodobá činnosť učiteľky/učiteľa
     5.B   Špeciálny čin učiteľky/učiteľa

Nominácie už bežia. Presné informácie k oceňovaní spolu s nominačnýcm hárkom môžete stiahnuť TU.

Možno si niektorí už všimli, možno o tom niektorí ešte nevedia - na stránke nám už beží sekcia pre vodcov. Po prihlásaní sa objaví každému aktívnemu vodcovi na hlavnej lište hore záložka "Vodca vodcom".

Nájdete tam rôzne materiály ako napríklad Manuál k stupniam zdatnosti, informácie k chystaným špeciálom, alebo rôzne tipy a odkazy. Táto sekcia slúži najmä pre vzájomné zdieľanie materiálov, programov táborov alebo rôznych nápadov a zaujímavých odkazov pre ostatných vodcov, preto má každý vodca možnosť v tejto sekcii prispievať.

 Ak by sa vám táto záložka nezobrazila, kontaktujte Jožka Plachého alebo Lýdiu Grešovú.

Tohoročný vodcovský špeciál sa ponesie v téme Cykloturistika. Naučíš sa všetko, čo Ti treba k príprave a realizácii cyklistického výletu s deťmi, aj o základnej údržbe bicykla.

Pozvánku aj prihlášku nájdeš v sekcii Vodca vodcom, v časti Pripravované akcie.

Tento víkend prebehol radcovský špeciál vo Vavrišove an tému "Pomáhať a chrániť." Špeciálu sa zúčastnilo okolo 20 účastníkov, a dozvedeli sa niečo o nástrahách "kyberživota" ale aj o prvej pomoci v realite. Ako bolo vám najlepšie povedia osobne, no čo-to z atmosféry vám ukážeme na fotkách (album TU).