Muzička „Vyber si!“

Muzička – festival detskej umeleckej tvorby – s názvom „Vyber si!“ bol tematicky zameraný na neustále rozhodovanie v rôznych oblastiach života detí. Tému prezrádzala aj výzdoba sály. V troch ranných vstupoch hovoril kazateľ Jaroslav B. o problematike rozhodovania v kontexte životnej cesty aj vzťahov. Hlavnou časťou doobedňajšieho aj poobedňajšieho programu boli jednotlivé príspevky zúčastnených skupín či jednotlivcov – hudobné prednesy, skupinové piesne, recitácie a hrané scénky. Continue reading →

Stretol sa výbor DKŠ

Stretnutie za účelom diskusie o aktuálnych témach v Detskej kresťanskej škole (DKŠ), prebehnutých aj pripravovaných akciách, s cieľom efektívne napredovať v tejto oblasti práce s deťmi, vytvárať užitočné materiály a vzdelávacie podujatia primerane potrebám učiteľov v ich práci s deťmi, prebehlo 9. decembra 2018. Continue reading →