Stretol sa výbor DKŠ

Stretnutie za účelom diskusie o aktuálnych témach v Detskej kresťanskej škole (DKŠ), prebehnutých aj pripravovaných akciách, s cieľom efektívne napredovať v tejto oblasti práce s deťmi, vytvárať užitočné materiály a vzdelávacie podujatia primerane potrebám učiteľov v ich práci s deťmi, prebehlo 9. decembra 2018. Continue reading →