2% z dane

Daň za rok 2017

Vypočítajte si:

    a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

Ako darovať 2 % –  Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

Dôležitý dátum: 31.3.2018

 

A, Ste zamestnaní a daňové priznanie Vám urobil zamestnávateľ

1, Požiadajte svojho zamestnávateľa aby Vám potvrdil a vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane 2017. Zo sumy uvedenej na tlačive si dokážete vypočítať 2% z vašej dane (celková výška dane/100*2).
2, Do tlačiva Vyhlásenie o poukázani 2% alebo 3% sa uvádza suma Vašich 2% z dane, ktorá je zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 eura.
3, Obe tieto tlačivá spolu, doručte do 30. 4. 2018 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

 

B, Ste zamestnaní a daňové priznanie si podávate sám (FO aj PO)

1, V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 2% alebo 3% z dane v prospech 1 prijímateľa. Vpíšte údaje o našej organizácii (uvedené vyššie).
2, Výška poukazovanej sumy musí byť minimálne 3,32 €, dokážete si vypočítať 2% z vašej dane (celková výška dane/100*2).
3, Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2018 na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska.

Ak potrebujete poradiť, napíšte nám prosím na mail (jankasolcova(zavináč)gmail.com), radi Vám pomôžeme.
Viac informácií získate na www.rozhodni.sk.    Ďakujeme vám za podporu práce s deťmi a mládežou. 

Údaje organizácie nájdete TU (O nás – Kontakty).

Tlačivá a informácie na poukázanie 2% alebo 3% za rok 2017 nájdete 

 alebo na na www.rozhodni.sk.

 Plagát „2% pre KPP“ na stiahnutie 

.

Zdieľať: